images/logo2.png

ECOPOR

ECOPOR-Titelbild

 

Zidna vlaga nima nobene možnosti – vaša hiša pa ima prihodnost.

Sanacija vlažnih zidov postavlja tako lastnike kot tudi načrtovalce pred velike izzive, saj je treba jasno prepoznati vzroke za vlažnost in sprejeti pravilne ukrepe. Vlažne zidove je treba načeloma trajno posušiti oziroma zatesniti. To zaradi gradbenih razlogov – zlasti pri kapilarno naraščajoči vlagi zaradi manjkajočih ali okvarjenih vodoravnih zapor – ni mogoče oziroma s tem povezani finančni stroški preprečujejo rentabilnost teh ukrepov.

Eden glavnih vzrokov vlažnih zidov in iz tega izhajajoče škode zaradi vlage je kapilarno naraščajoča zidna vlaga.

Ecopor Gruppenbild

 

Vlažni zidni ometi – dodatni gradnik celostne sanacije.

Poleg zmanjševanja zidne vlage je v sklopu „celostne“ sanacije odločilna tudi pravilna in strokovna izbira sistema ometa, saj je na zidni površini vidna vlaga. Zato ima podjetje ECODRY Systeme GmbH v svojem portfelju proizvodov izjemno kakovostne posebne vlažne zidne omete, ki so prilagojeni posebej navedeni težavi in tudi zanjo razviti.

 

zitat slow2

 
ECOPOR FMP-Z

 Naš specialni omet na cementni osnovi.

 

Vlažni zidni omet ECOPOR FMP-Z je tovarniško suh mavčni omet za sanacijo vlažnih zidov. Sestavljen je iz cementa, izbranih apnencev in posebnih dodatkov.

Uporaba
Kot fini omet za notranje in zunanje stene in strope na ECOPOR vlažni zidni omet FMP-Z in FMP-K. Zagotavlja visok učinek razvlaževanja spodnjega ometa.

Delovanje
ECOPOR FMP-Z je zasnovan na posebnem sistemu mikropor, ki je povezan z mrežo tankih kapilar. Površina se s približno 40 % mikropor tako poveča, da nabrana vlaga izpari hitreje, kot pa se lahko nabira. Pri tem se odvaja tako kapilarno naraščajoča vlaga kot tudi higroskopska vlaga (zaradi obremenjenosti s soljo) in kondenzat. 

Temperatura zraka, materialov in podlage mora biti v času obdelave in procesa vezanja nad 5 °C.

Ecopor ZSnemite brošuro proizvoda ECOPOR-FMP-Z

 

ECOPOR FMP-Z-F

Naš specialni fini omet na cementni osnovi.


ECOPOR FMP-Z-F je sestavljen iz izbranih apnencev, belega cementa in posebnih dodatkov.

Uporaba
Na notranjih in zunanjih vlažnih zidovih, obremenjenih s soljo (tudi kamnitih in mešanih zidovih) ter v kleti. Posebno primeren tudi za podzidke za preprečevanje neželenih cvetenj. Ni primeren za vodo pod pritiskom in ponikalnico.

Delovanje

ECOPOR FMP-Z-F je osnovan na posebnem sistemu mikropor, ki je povezan z mrežo tankih kapilar. Površina se s približno 40 % mikropor tako poveča, da nabrana vlaga izpari hitreje, kot pa se lahko nabira. Pri tem se odvaja tako kapilarno naraščajoča vlaga kot tudi higroskopska vlaga (zaradi obremenjenosti s soljo) in kondenzat.

Temperatura zraka, materialov in podlage mora biti v času obdelave in procesa vezanja nad 5 °C.

Ecopor Z-FSnemite brošuro proizvoda ECOPOR-FMP-Z-F

 

 


 


 


ECOPOR FMP-K

Naš specialni omet na apnenčasti osnovi.

Vlažni zidni omet ECOPOR FMP-K je tovarniško suh mavčni omet za sanacijo vlažnih zidov. Sestavljen je iz apna NHL, izbranih apnencev in posebnih dodatkov. ECOPOR FMP-K ni hidrofoben.

Uporaba
Na notranjih in zunanjih vlažnih zidovih, obremenjenih s soljo (tudi kamnitih in mešanih zidovih), podzidkih in v kleti. Posebno primeren za restavracije in spomeniško varstvo. Ni primeren za vodo pod pritiskom in ponikalnico.

Delovanje
ECOPOR FMP-K je osnovan na posebnem sistemu mikropor, ki je povezan z mrežo tankih kapilar. Površina se s približno 40 % mikropor tako poveča, da nabrana vlaga izpari hitreje, kot pa se lahko nabira.

Pri tem se odvaja tako kapilarno naraščajoča vlaga kot tudi higroskopska vlaga (zaradi obremenjenosti s soljo) in kondenzat. Če imate vprašanje v zvezi z obdelavo, podlago ali konstrukcijskimi posebnostmi, se obrnite na naše svetovalce.

Ecopor KSnemite brošuro proizvoda ECOPOR-FMP-K